Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§24 Växel på linjen. Rörlig bro

1 Växel på linjen

För växel i tågspår vid linjeplats (utom skyddsväxel vid rörlig bro) och för växel eller spårspärr som skyddar tågspåret vid linjeplats gäller: Omläggning får ske – under A-arbete, eller – vid vut eller A-fordonsfärd när fordonssättet finns vid växeln, eller – när tåg gör uppehåll där.
Till mom 1 På sträcka utan linjeblockering låses växel vid linjeplats genom K16-lås; K16-nyckeln hanteras enl § 47:5. Växeln blir förreglad antingen i linjeplatssignaler eller i utfartssignalerna på närmaste station, varvid det även krävs frigivning av växeln från stationen. I några fall saknas dock förregling i huvudsignal. På sträcka med linjeblockering blir växel vid linjeplats förreglad i omgivande blocksignaler. Växeln kan friges från en manöverlåda vid linjeplatsen, när – linjen är fri från den station, varifrån blockriktningen är vänd, och blocksträckan är fri, eller – fordon påverkar en kort spårledning och en rälskontakt i tågspåret vid linjeplatsen.

2 Rörlig bro

För manövrering av rörlig bro med skyddsväxlar gäller särskild instruktion.
Till mom 2 Rörlig bro kontrolleras i brosignaler. I tågspår förreglas den dessutom i omgivande huvudsignaler.

Kategorier

Start / Tåg