Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§42 Tågs storlek

1 Allmänt

Ett tågs storlek mäts i meter (tåglängd) och ton (tågvikt och vagnvikt). Resandetågs längd mäts dessutom i antal axlar. I tågvikten och när tåglängden mäts i meter ska alla fordon räknas med. I vagnvikten räknas inte verksamt dragfordon med. När tåglängden mäts i axlar räknas inte lok med.

2 Andra tåg än motorvagnståg


a) Största tillåtna tåglängd med hänsyn till bromsgruppen: Bromsgrupp P/R: ....................................... 730 m Bromsgrupp G:........................................... 880 m b) Sth med hänsyn till tåglängd framgår av bromstalstabell i linjeboken. c) I tåg med manövervagn främst får antalet axlar framför verksamt lok vara högst 48. d) Föraren ska på bl ”Uppgift till förare” ges uppgift om tåglängden, för resandetåg både i meter och axlar.

3 Motorvagnståg

Största tillåtna tåglängd framgår av Trafikutövarens bestämmelser.

Kategorier

Start / Tåg