Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§50 Spår för tåg på station

I tågordningen anges vilket spår som normalt skall användas. Tkl får vid behov ändra spår. För extratåg väljs spår i regel av tkl. När station är obevakad, skall tåg gå på huvudtågspår. Till § 50 För fjst behöver normal spåranvändning inte vara fastställd. Tågspår bör väljas så att personer som skall gå till eller från tåg inte behöver passera en obevakad plattformsövergång där annat tåg ankommer eller avgår under tiden. I övrigt bör genomfartståg tas in på huvudtågspår. Till sista stycket. Efter beslut av Spårinnehavaren i samråd med Trafikledningsfunktionen kan ett annat tågspår än det rakaste vara huvudtågspår och således användas vid obevakad körning.

Kategorier

Start / Tåg