Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§53 Försignal är felaktig

Är försignal till infarts-, mellan-, utfarts- eller utfartsblocksignal felaktig, skall förare på tåg (förare och tsm på vut) ges order (S10). Detsamma gäller fristående försignal till mellanblocksignal och linjeplatssignal. Förare som upptäcker släckt försignal utan att ha fått order om felet skall stanna vid den efterföljande huvudsignalen och rapportera felet till lättast anträffbara tkl. Till § 53 Order (S10) om felaktig försignal innebär att signalen skall anses visa ”vänta stopp”. Tåget skall stoppas för ordergivning senast på kontrollstationen, även om tåget är genomfartståg där. S-arbete som berör fristående försignal skall föranleda order (S10) om felaktig försignal.

Kategorier

Start / Tåg