Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§58 Plattformsövergångar

1 Tkl åtgärder

Tkl (ställverksvakt) skall – i den utsträckning som anges i säpl – vid tågrörelse bevaka plattformsövergång eller fälla plattformsbommar. Är automatiska plattformsbommar felaktiga på lokalbevakad station, skall tkl ombesörja bevakning av plattformsövergången vid tågrörelse (även om detta inte är angivet i säpl). Anm. De åtgärder som är föreskrivna vid tågrörelse skall också vidtas ifall huvudsignal ställs till ”kör” för vut eller A-fordonsfärd.

2 Förarens åtgärder

Följande gäller, när tåg sätts igång från stillastående strax före en plattformsövergång: Finns bommar vid övergången, skall föraren kontrollera att bommarna är fällda (eller på väg att fällas, se säok). Vid plattformsövergång med automatiska bommar eller varningssignaler (anges i linjeboken) måste krypfart hållas efter igångsättningen.
Till mom 2 Med ’strax före plattformsövergång’ menas att tåget står med framänden inom 50 m från övergången. Till andra stycket. Har bommar börjat gå ner men ännu inte är fällda, får övergången passeras, om föraren kan se att inga personer kan komma i vägen för tåget. Krypfart gäller då tills främsta fordonet har passerat övergången. Vid fel på plattformsbommar får övergången passeras om den bevakas av en vakt. Ser föraren ingen vakt, får övergången passeras sedan föraren har övertygat sig om att ingen kan komma i vägen för tåget; ”tåg kommer” ges vid behov. Till sista stycket. Automatiska bommar eller varningssignaler sätts igång för ankommande tåg. När tåget har stannat vid U-tavla strax före övergången, lyfts bommarna (upphör varningssignaleringen) efter kort tidsfördröjning. (Anläggningen påverkas av en rälskontakt. Det är därför viktigt att tåget stoppas så exakt som möjligt vid U-tavlan.) Vid start efter uppehåll fälls bommarna (sätts varningssignalerna igång) när tåget har rullat några meter.

Kategorier

Start / Tåg