Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§64 Avgångs- och ankomsttid

1 Allmänt

Tåg får avgå från och ankomma till tpl före tiden enl tdt, om trafikutbytet så medger, enligt följande: – på fjbsträcka*) : obegränsat. – på sträcka utan fjb: högst 30 min före. *) Gäller även inom fjbgränsstation Anm 1. Personal på banan måste vara beredd på att tåg kan komma att avgå före tdttiden, även om tåget enl tdt har fast uppehåll för trafikutbyte. Anm 2. Före den tid då tåg tidigast får avgå, får ”avgång” inte ges. Ges inte ”avgång”, svarar föraren själv för att tåget inte avgår för tidigt. (Tkl får ställa utfartssignal eller utfartsblocksignal till ”kör” i förväg om inte bestämmelserna i art 2 hindrar detta). Föraren måste anpassa körningen så att tåget inte heller ankommer för tidigt till tpl där tid finns angiven i tdt.

2 Bestämmelser för tkl

För tkl gäller följande utöver bestämmelserna i art 1: Fjbsträcka: Tkl för fjbgränsstation skall inhämta medgivande från fjtkl innan tåg tillåts avgå mer än 30 min före tdttiden. Sträcka utan fjb : Tkl skall inhämta medgivande från tl innan tåg tillåts avgå mer än 10 min före tdttiden från utgångsstation eller efter uppehåll. (I TLF kan medges undantag från denna regel.) Anm 1. Obs förbudet i § 34:7.3 för tkl att i vissa fall vid C-arbete låta tåg avgå mer än 10 min före tiden enl tdt. Anm 2. När tider för anordningar enl §§ 29–36 fastställs, behöver i regel ingen hänsyn tas till möjligheten att framföra tåg före tdttiden.

Kategorier

Start / Tåg