Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§79 Nytillkommet k-möte

När nytillkommet k-möte (i andra fall än enl § 71, § 77 eller § 81) uppkommer för ett tåg (= 04) på en station (= K), skall tl ge tkl K särskild order. Ordern sänds som telegram och formuleras: ”Tåg 04 skall k-möta tåg 03 i K.” Tkl K skall kvittera ordern på följande sätt ”Tåg 04 k-möter tåg 03 i K”. Föraren på 04 ges order (S9). Anm. Har Trafikledningsfunktionen medgett att tkl K i stället för tl får besluta om mötesändring (§ 77:1 anm), skall tkl K vid nytillkommet möte ombesörja S9 till 04 utan särskild order av tl.

Kategorier

Start / Tåg