Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§80 Omledning av tåg på fjbsträcka

1 Omledning av tåg på fjbsträcka


a) På vissa sträckor med fjb får omledning av tåg förekomma (beslut av Trafikledningsfunktionen, anges i linjeboken och TLF) enl följande: Ett tåg (= 01), som enl tdt går på en sträcka (= A–B) via en station eller sträcka (= X), kan omledas att med samma tågnummer gå via en annan station eller sträcka (= Y). Förutsättning är att fjb är i bruk på alla stationssträckorna A–B, både via X och via Y. b) Tl beslutar om omledningen i särskild order som sänds som telegram och formuleras: ”Tåg 01 skall mellan … och … omledas med samma nummer över …” . Ordern sänds till berörda fjtkl och tkl för fjbgränsstationer. Tkl skall kvittera ordern. Tl skall se till att han får kvitto. Fjtkl skall för tkl för fjbgränsstation ange ordningsföljden för 01 på den angränsande stationssträckan, enl bil 3.
Till mom 1 Omledning enl denna paragraf innebär alltså att tåget inte behöver ställas in via X för att anordnas med annat nummer via Y, utan behåller sitt nummer. Till avd b. Om A och B hör till olika trafikledningsområden, ges ordern om omledning av tl för A efter samråd med tl för B. Tkl på lokalbevakad fjbgränsstation skall behandla ordern på samma sätt som en S5. Om sträckan A–B hör till flera olika fjtkl, skall fjtkl för en fjbsträcka underrätta fjtkl för följande fjbsträcka om 01 läge i god tid innan 01 når fjbgränsstationen.

2 Omledning av tåg på fjbsträcka

Föraren på 01 ges order (S11). På den sträcka, dit tåget har omletts, är tåget genomfartståg vid alla mellanliggande tpl, om inte annan order ges.

Kategorier

Start / Tåg