Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§5 Signaler på tåg


a) Framåt På det främsta fordonet i tåg visas frontsignal: 1) Vita fasta sken i form av en triangel. 2) Två vita fasta sken i vågrät linje. Till avd a. I första hand används frontsignal i form av triangel. Vid fel på strålkastare får tåget föras vidare till en plats där skadan kan repareras, så länge minst en strålkastare visar vitt sken. b) Bakåt På det sista fordonet i tåg visas slutsignal: 1) Fasta slutsignallyktor: Rött sken, fast eller blinkande, från en lykta eller från två vågrätt placerade lyktor. 2) Flyttbara slutsignaler: Två gula och röda slutsignallyktor eller slutsignalskärmar, eller en av vardera, uppsatta i bakre delen av fordonet. För att gälla som nattsignal skall – slutsignallykta vara tänd med rött fast eller blinkande sken bakåt, – slutsignalskärm vara reflekterande. Till avd b, punkt 2. Flyttbara slutsignaler får inte finnas uppsatta och fasta slutsignallyktor får inte vara tända på annat fordon än det sista. (På verksamt dragfordon får dock fast slutsignallykta finnas tänd mot närmaste fordon.) Det vita sken som visas framåt från flyttbar slutsignallykta och från vissa fasta slutsignallyktor saknar signalbetydelse. I första hand placeras slutsignalerna på gaveln. På fordon med sidoplacerade hållare sätts slutsignalerna upp i den på vardera sidan bakersta hållaren. Indelningen i gula och röda fält på slutsignallyktor och slutsignalskärmar kan variera.

Kategorier

Start / Tåg