TTJ

2.5.4 Tavla "Gräns för växling"

Tavla ”gräns för växling” kan finnas för att märka ut växlingsgränsen, det vill säga den gräns utanför vilken växling inte får äga rum utan att tågklareraren har lämnat ett särskilt medgivande.

Tavlan har ingen signalbetydelse vid tågfärd eller spärrfärd.