Varför finns kopieringsskydd?

(2005-07-04)

I begynnelsen fanns upphovsrättslagen. Enligt den var det olagligt att utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren framställa kopior av dennes verk till allmänheten. För eget bruk, till sig själv och sina närmaste, fick man kopiera. Det skrevs in ett särskilt undantag i lagen om detta för att poängtera att avsikten inte var att hindra eller försvåra privat användning. Det var den otillåtna spridningen till allmänheten man ville åt.

Med årens lopp märkte man dock att det var alldeles för många som inte följde lagen. Exemplar spreds i stora lass till allmänheten utan några som helst tillstånd. Man kom fram till att man var tvungen att göra något åt alla som inte följde lagen, eftersom det uppenbarligen inte räckte med att ha en lag. Så man införde kopieringsskydd.

Tanken med kopieringsskydd var att de skulle göra det tekniskt omöjligt för lagbrytarna att bryta mot lagen. Men vad hände? Jo, man märkte att de som inte brydde sig om lagen inte heller brydde sig om kopieringsskydden. Så, vad gör man? Jo, man hänger sig åt ett cirkelresonemang som heter duga! I stället för att inse att kopieringsskydden inte fungerade som avsett och prova något annat så snurrar man karusellen vidare...

Hur ska vi hindra lagbrytarna från att kringgå kopieringsskydden? Jo, vi gör det olagligt! Och så blev det den första juli i år. Nu är det olagligt att kringgå kopieringsskydd. Och det gäller alla. Både de som följer lagen och de som inte gör det. Det spelar ingen roll om du ska göra lagliga kopior eller olagliga. Det blir olagligt i vilket fall.

För mig som köper musik innebär kopieringsskydden bekymmer. Jag måste kringgå dem för att kunna ta en kopia till min MP3-spelare så jag kan lyssna där. Inte nog med att det är besvärligt, nu är det alltså dessutom olagligt. Det känns ju verkligen uppmuntrande...

För om det är lika olagligt att köpa musiken som att ladda ner den gratis utan tillstånd, varför ska man betala då? I synnerhet som det är krångligare om man vill betala eftersom man då måste kringgå kopieringsskyddet. Det slipper man om man laddar ner gratis.

Det är bara att gratulera Justitiedepartementet. Ni har nu lyckats försvåra och hindra tillåten privat användning, medan den otillåtna spridningen till allmänheten rullar på som om inget hänt.

Läs fler artiklar om kopieringsskydd:
Kopieringsskydd